CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MH VIỆT NAM

Nâng cao chất lượng TNS

Quy trình đào tạo

1. Quy trình đào tạo của MH-HR Để giúp cho thực tập sinh và quý vị phụ huynh có thể biết và nắm bắt rõ các thông...

Quy trình thi tuyển

Quy trình thi tuyển của MH-HR Phương châm tuyển dụng của MH 1 – Tư Vấn  Tư vấn cũng như giải đáp những thắc...

Tuyển dụng

Cam kết về tuyển dụng tại MH  1. Cam kết về thực tập sinh Đối với các doanh nghiệp chất lượng thực tập sinh là...