Công ty cổ phần đầu tư MH Việt Nam

Liên hệ

Địa chỉ

Hà Nội

Địa chỉ: Số 213 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (+84) 24 3960 6969

Email: contact@mh-hr.com.vn

Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 55D, Nguyễn Chí Thanh, Thạch Thang, Đà Nẵng
Tel: (+84) 24 7307 1818

Email: contact@mh-hr.com.vn

 

Liên hệ

Họ và tên (*)

Địa chỉ

Hòm thư (*)

Điện thoại

Nội dung