Công ty cổ phần đầu tư MH Việt Nam

Nâng cao chất lượng TNS

Quy trình đào tạo

Quy trình đào tạo của MH-HR Để giúp cho thực tập sinh và quý vị phụ huynh có thể biết và nắm bắt rõ các thông tin...

Quy trình thi tuyển

Quy trình thi tuyển của MH-HR   Phương châm tuyển dụng của MH  1 – Tư Vấn  – Tư vấn cũng như giải đáp...

Tuyển dụng

Cam kết về tuyển dụng tại MH  1. Cam kết về thực tập sinh Đối với các doanh nghiệp chất lượng thực tập sinh là...