CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MH VIỆT NAM

Nhân sự

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số CCCD /CMT Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc Mã số BHXH Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Ngày ký hợp đồng lao động Thời gian làm việc Thời hạn hợp đồng
 1 Đào Quang Minh 20/08/1983 Nam 1083027125 Giám đốc – Thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tiếng Nhật, Tiếng Anh Gần 10 năm 110166490 01/03/2014 01/04/2014 8h/ngày Không xác định
2 Mai Thị Chung 31/08/1984 Nữ 1184035145 Nhân viên phụ trách công việc kế toán Cử nhân Kế toán Tiếng Anh Có hơn 04 năm 125491142 01/06/2019 01/06/2019 8h/ngày Không xác định
3 Nguyễn Ngọc Thành 25/08/1988 Nam 30088011305 Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài, cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở Nhật Bản Cử nhân Quản trị kinh doanh Tiếng Nhật N2 Có gần 06 năm kinh nghiệm 2713022329 05/07/2017 05/07/2017 8h/ngày Không xác định
4 Phạm Thị Ngọc Mai 05/08/1988 Nữ 25186006924 Nhân viên chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động Cử nhân Quản trị kinh doanh Tiếng Anh Có hơn 03 năm kinh nghiệm 11086430 01/11/2019 01/11/2019 8h/ngày Không xác định
5 Lê Thị Ngân 28/05/1991 Nữ 38191042567 Nhân viên quản lý người lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật N2 Có gần 07 năm kinh nghiệm 116020411 01/01/2016 01/01/2016 8h/ngày Không xác định
6 Nguyễn Quỳnh Hoa 25/12/1991 Nữ 19191009225 Nhân viên thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Học viện tài chính Tiếng Anh Có hơn 04 năm kinh nghiệm 115040729 01/02/2019 01/02/2019 8h/ngày Không xác định
7 Lê Thị Hiền 17/10/1998 Nữ 38198028959 Nhân viên thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân ngôn ngữ Nhật Bản Tiếng Nhật N1 Có 02 năm kinh nghiệm 3824413129 01/12/2022 01/12/2022 8h/ngày Không xác định
8 Nguyễn Thị Linh 03/04/1989 Nữ 22189007274 Nhân viên hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước Thạc sĩ Quản trị nhân lực Tiếng Anh Có 05 năm kinh nghiệm 112152828 01/06/2018 01/06/2018 8h/ngày Không xác định
9 Trần Thị Phượng 05/04/1984 Nữ 1184019042 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, kiến Cử nhân tiếng Nhật Tiếng Nhật N3 Có hơn 06 năm kinh nghiệm 104029644 01/01/2016 01/01/2016 8h/ngày Không xác định
10 Đỗ Ngọc Minh 14/12/1982 Nam 31082006478 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Đông phương học Tiếng Nhật Có 03 năm kinh nghiệm 107032047 01/12/2022 01/12/2022 8h/ngày Không xác định